Fandraisana

Misaotra an’ANDRIAMANITRA lehibe isika ry havana! Ny amin’ny asa izay omen’ny antsika ary mbola ahafahantsika mifanerasasera eto amin’ny Siteweb Radio Feon’ny Filazantsara ity. Natao indrindra izao siteweb izao mba hitohizan’ny asa izay efa natomboka tamin’ny naorenana ny onde courte RFF. Ankehitriny dia azontsika henoina eto ny Radiontsika. Misy ato izay mandefa izany, ary azonao averina henoina koa ireo fandaharana nahaliana anao nefa tsy tratranao ny nandefasana izany ary farany dia fantaro ny momba FLF izay rafitra mifehy RFF sy ireo vaovao tsara ho fantatra rehetra.

Pastora RAKOTONIAINA Jean De Dieu

IREO VOKATRY NY FLF

STUDIO D'ENREGISTREMENT

Manana Studio fandraisam-peo ny Foibe Loterana Momba ny Fifandraisana

RADIO RFF

Onjampeo izay nandeha teto Madagasikara nanomboka ny 1963

FAMPIOFANANA

Misy ireo kazaram-piofanana maro samihafa izay hita ao amin'ny FLF

FAMPIANARANA SORATRA MASINA

IREO MPIARA-MIASA

VAOVAO SAMIHAFA

Vaovao samihafa

HAFATRY NY FOIBE FLM

Anio 06 lolay 2020Ho anareo Tompon' Andraikitra isan' Ambaratonga:Filoha SP - Tonia sy Tale Fandrindrana, Sampan-draharaha, Sampam-PikambananaHo aminareo mandrakariva anie...
Read More
Vaovao samihafa

SALFA MIATRIKA NY COVID 19

Salfa miasa ho an'ny FLM ary mitsinjo namana amperin'asa.Anjarany Salfa Andranomadio sy Fitsaboana Maso Antsirabe ary tsy diso anjara amin'izao...
Read More
Vaovao samihafa

HERINANDRO MASINA

Ho aminareo anie ny fiadanana!Izahay tompon'andraikitra, FFKM sy TVM, dia manolotra fialan-tsiny lehibe!Noho ny fivorian'ny Parlemanta eny Tsimbazaza, izay mihaona...
Read More
Vaovao samihafa

EZAKA FANOHANA PASTORA FLM

Manamafy ny antso ho anareo izay mbola tsy nandray andraikitra mba handre ny antson’i Jesosy ka hanisy soa ireo irak’i...
Read More